Grafik

Koncept for udpegning af pesticidfølsomme arealer.
Publikationer
 Til forsiden > Publikationer
SitemapUdskriftsvenlig

Publikationer

Filerne åbnes med Adobe Acrobat Version 6.0 som kan hentes gratis på: http://www.adobe.dk/products/acrobat/readstep2.html.   

 

Tre rapporter om praktisk zonering af sandjorde 

Vester Hassing

Omslag (pdf-fil)

Kolofon (pdf-fil)

Rapporttekst (pdf-fil)

Nordøstlige Djursland

Omslag (pdf-fil)

Kolofon (pdf-fil)

Rapporttekst (pdf-fil)

Grindsted området

Omslag (pdf-fil)

Kolofon (pdf-fil)

Rapporttekst (pdf-fil)


 
 

Slutrapport for projektet vedr. sandjorde

 
  Omslag
 
  Kolofon
 
  Forord og konklusion
  1.   Indledning
  2.   Dataindsamling
  3.   Fremgangsmåde ved fortolkning af data
  4.   Resultater
  5.   Diskussion
  6.   Referencer

Bilag

  1.   Geologi og Pedologi
  2.   Kornstørrelsesfordeling og organisk stof
  3A.   Variabilitet, geostatistik og mikrobiologi
  3B.   Variabilitet baseret på humus, silt og ler
  4.   Geokemi og teksturparametre
  5.   Hydrauliske parametre
  6.   Nedbrydning af pesticid
  7.   Sammenhænge i simple jordegenskaber
  8.   Omregning af Kd til Kf
  9.   Simulering af udvaskning med MACRO
  10.   Korrelationsmetoder og resultater
  11.   Stofgruppering
  12.   Kd afhængighed af pH for modelstoffer
  13.   Udspænding af mineraliering og nedbrydning for modelstoffer
  14.   Verifikation
  15.   Eksempel på beslutningsstøttesystem
  16.   Referee bemærkninger


Statusrapport for projekt vedr. lerjorde

 
  Omslag
 
  Kolofon
 
  Forord
 
  Rapporttekst

Bilag

  1.   Undersøgelse af de pedologiske forhold ved Gjorslev, Højstrup, Mammen og Grundfør af Søren Torp (DJF)
  2.   Undersøgelse af de geologiske forhold ved Gjorslev, Højstrupo, Mammen og Grundfør af Knud Erik S. Klint (GEUS)
  3.   Geologisk variabilitet bestemt ved cone penetration testing (CPT) af Bertel Nilsson (GEUS) og Ditte Lykkesborg Petersen (Geologisk Institut, Københavns Universitet)
  4.   Geofysiske undersøgelser ved Højstrup, Mammen og Grundfør af Ingelise Møller (GEUS) og Mogens H. Greve (DJF)
  5.   Hydrauliske undersøgelser – laboratorieforsøg af Bo Vangsø Iversen (DJF) og Ole Hørbye Jacobsen (DJF)
  6.   Transient infiltration (flux) og sprækketransmissivitet for moræneler af William G. Harrar (GEUS)
  7.   Flouriserende tracere til kortlægning af hydrauliske aktive strømningsveje i moræneler ved Gjorslev af Annette Rosenbom (GEUS)
  8.   Tracerforsøg med Sulforhodamin B og bromid til kortlægning af hydraulisk aktive strømningsveje af Ole Hørbye Jacobsen (DJF) og Bo Vangsø Iversen (DJF)
  9.   Udvekslingskoefficienter mellem makroporer og jordmatrix af Hubert de Jonge (DJF), Ole Hørbye Jacobsen (DJF) og Bo Vangsø Iversen (DJF)
  10.   Naturlig dræning og grundvandsdannelse af Bjarne Hansen (DJF), Svend Elsnab Olesen (DJF) og Vibeke Ernstsen (GEUS)
  11.   Geologi, geokemi, mineralogi og sorption af pesticider i unge lerholdige sedimenter af Vibeke Ernstsen (GEUS) og Per Rosenberg (GEUS)
  12.   Undersøgelse af mikrobiologi samt mineralisering og sorption af pesticider i et lerjordsprofil ved Højstrup, Stevns af Ole Stig Jacobsen (GEUS), Lars Elsgaard (DJF) og Finn Pilgaard Vinther (DJF)Andre Projekt Rapporter
Yoldia marint sand, Vendsyssel, Rapport 3 (pdf-fil)
Alluvial smeltevandskegle, Karup, Tinglev, Rapport 4 (pdf-fil)
MS, Bakkeø, Skovbjerg, Esbjerg, Rapport 5 (pdf-fil)
MS, Djursland, Himmerland, Rapport 6 (pdf-fil)
Distal hedeslette, Karup, Tinglev, Rapport 7 (pdf-fil)
Proximal hedeslette, Karup, Tinglev, Rapport 8 (pdf-fil)
DS, Bakkeø, Skovbjerg, Esbjerg, Rapport 9 (pdf-fil)
Weichsel, Vendsyssel, Rapport 10 (pdf-fil)
Stofgrupper, Rapport 12 (pdf-fil) 
Udredning om geofysiske målemetoder  (pdf-fil).

Øvrige udgivelser

Barlebo, H.C. (2002). 
Koncept for udpegning af pesticidfølsomme arealer.
Geologi - nyt fra GEUS, nr. 2, august, 7-11.

Barlebo, H.C. (2001).
Koncept for udpegning af pesticidfølsomme arealer (KUPA). 
18. Danske Planteværnskonference II, DJF rapport markbrug nr. 41, februar, 73-80. 

Barlebo, H.C. (2001).
Koncept for udpegning af pesticidfølsomme arealer - præsentation af projekt for sand. 
ATV møde: Rent drikkevand - kvalitet og mængder, Radisson SAS, H.C. Andersen Hotel, 22. maj, 77-86.

Elsgaard, L. & Vinther, F.P. (2001). 
Forskning på en pløjemark. 
Landsbladet, 26. oktober.

Elsgaard, L., Vinther, F. P., Brinch, U.C. og Jacobsen, C.S. (2001). 
Variation i mikrobiologi, pesticidmineralisering og -sorption på en mark. 
ATV møde: Geologisk heterogenitet -hvordan håndteres det?, Schæffergården, Gentofte, 21. november, 51-60. Elsgaard, L., Vinther, F.P. & Jacobsen, O.S. (2001). 
Mikrobiologi som pejlemærke for udvaskning af pesticider. 
JordbrugsForskning 9, 10-11.

Vosgerau, H. (2001). 
Inddeling af Danmark i sandede jordartstyper og landskabselementer med henblik på undersøgelser af sårbarhed for pesticidudvaskning. 
ATV møde: Geologisk heterogenitet - hvordan håndteres det?, Schæffergården, Gentofte, 21.november, 1-8.

Grafik
© KUPA Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: 57533102 E-mail:
Sidst ændret : Fredag 3. Okt., 2008
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!